Zvyšte svou kvalifikaci ONLINE


Nabízíme videokurzy v oblastech Bezpečnost dat, ISO a
Bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci.
Vybrat kurz

Seznam kurzů

 
Bezpečnost informací - GDPR Videokurz + certifikát

Pro koho je tento kurz určen?
Ředitelům a jednatelům firem, právním zástupcům, IT pracovníkům a všem, kteří budou integrovat nařízení v praxi. Je vhodný i pro ty, kdo se chtějí stát pověřencem pro ochranu osobních údajů. Připravte se na nové nařízení včas a získejte náskok před konkurencí!

Co je obsahem videokurzu?
Zorientujte se v novém nařízení GDPR. Nařízení o ochraně osobních údajů určuje práva a závazky subjektů ve vztahu k ochraně osobních údajů. Zabývá se povinnostmi ve firmách a institucích, které pracují s daty zaměstnanců a klientů. Pamatuje i na data uživatelů webů a aplikací. Videokurz vás seznámí s důležitými změnami, které přináší obecné nařízení o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation. Upozorníme vás na hlavní rozdíly mezi GDPR, které začíná platit v květnu 2018, a jeho předchůdcem, směrnicí Data Procection Directive 95/46/EC.

Zakončeno testem a vystavením certifikátu.

  12 lekcí

 
Interní auditor systému ISO 9001:2015 Videokurz + certifikát

Pro koho je tento kurz určen?
Kurz je zacílený na interní auditory, manažery kvality a všechny pracovníky, kteří se zabývají managementem kvality ve firmách. Absolventi kurzu se dozvědí, které povinnosti musí splnit pro zavedení certifikátu kvality ISO 9001:2015.

Co je obsahem videokurzu?
Staňte se interním auditorem, náš kurz Vám pomůže se zorientovat v nové normě ISO 9001:2015. Zvedněte prestiž vaší společnosti s certifikátem kvality ISO 9001:2015. Norma je zaměřena na management vysoké jakosti ve firmách. Klade důraz na větší propojení systému řízení kvality s vedením společnosti. Cílem normy ISO 9001:2015 je definovat rizika a příležitosti ve vaší společnosti a navrhnout k nim příslušná opatření. Dozvíte, jaké jsou hlavní změny oproti normě ISO 9001:2008. Jako interní auditor zjistíte, které vnitřní a vnější aspekty jsou důležité v kontextu organizace.

Zakončeno testem a vystavením certifikátu.

  9 lekcí

 
Revize normy ISO 9001:2015 Videokurz + certifikát

Pro koho je tento kurz určen?
Videokurz ocení manažeři, vedoucí zaměstnanci a interní pracovníci řízení kvality. Absolventi videokurzu mohou získat certifikát kvality ISO 9001:2015.

Co je obsahem videokurzu?
Norma ISO 9001 upravuje pravidla managementu jakosti ve firemním prostředí. Zavedením této normy zvýšíte efektivitu jakosti výroby. Získaný certifikát je potvrzením pro vaše klienty, že vaše firma dbá na vysokou kvalitu svých služeb a produktů. Přepracované vydání ISO 9001:2015 přináší řadu novinek, které chyběly v její staré verzi. Vedení společnosti a manažeři kvality se dozví, jaké jsou nové termíny, a které z nich zůstávají shodné s normou ISO 9001:2008. Samostatná kapitola je věnována Kontextu organizace, ze kterého vyplývají interní a externí aspekty řízení kvality.

Zakončeno testem a vystavením certifikátu.

  9 lekcí

 
Manažer oblastí BOZP a Požární ochrany Videokurz + certifikát

Pro koho je tento kurz určen?
Videokurz BOZP a PO (bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana) je určen především pro manažery a pracovníky HR (personálního) oddělení a pro manažery a pracovníky správy budov (facility manažery) v jednotlivých společnostech.

Co je obsahem videokurzu?
Videokurz je metodickou příručkou s příklady z praxe, která se snaží přiblížit problematiku BOZP a PO pro výše uvedené pracovníky tak, aby se dokázali orientovat a věděli, jaké povinnosti je třeba v uvedených oblastech plnit a jaké dokumenty jsou k tomu potřeba.

Zakončeno testem a vystavením certifikátu.

  10 lekcí

Jak probíhá videokurz?

Shlédněte úvodní
video
Zakupte kurz a
studujte kdekoli online
Otestujte nabyté
znalosti
Získejte certifikát